Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Στην αγορά της Σμύρνης


Στους δρόμους της Σμύρνης...


Δρόμοι της Σμύρνης...


Πριν την προσευχή...


Πυροβολικό


Βολή πυροβολικού